Ord som Ord!?

Vackra ord är inte alltid sanna,

                               Sanna ord är inte alltid vackra.


RSS 2.0